Các Đề Tài NCKH Của Sv Khoa Ngoại Ngữ Năm Học 2020 – 2021

5/24/2021 10:05:30 AM

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2020 – 2021

TT

Tên đề tài

ĐD nhóm SV

GV hướng dẫn

Cấp dự thi

Phân công phản biện

  1.  

Phát triển kỹ năng tư duy phản biện thông qua học tập dự án trong học phần văn hóa Anh Mỹ

Thiều Hà Trang      Lớp: K21- ĐHSP Tiếng Anh

Th.S

Trịnh Thị Thu Hà

Cấp trường

PB1: Nguyễn Thị Việt

PB2:Đặng Thị Nguyệt

  1.  

Nghiên cứu mô hình dạy học song ngữ tại các trường mầm non song ngữ trên địa bàn TPTH

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO          Lớp: K21-ĐHSP TIẾNG ANH 

Th.S

Đặng Thị Nguyệt

Cấp khoa

PB1: Nguyễn Thị Việt

PB2: Trịnh Thị Hằng

 

 

  1.  

Lồng ghép văn hóa địa phương vào dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp tiếng Anh Access qua dạy học dự án tại trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa

Trần Thị Ngọc Minh      Lớp: K21- ĐHSP Tiếng Anh

 

Th.S

Dư Thị Mai

Cấp trường

PB1: Trịnh Thị Hằng

PB2:Đặng Thị Nguyệt

  1.  

Thực nghiệm sử dụng ứng dụng "Radio English" nhằm cải thiện kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho  Sv năm nhất ngành NNA, Trường ĐHHĐ

Ngô Trần Đình Khải      Lớp: K21- ĐH Ngôn ngữ Anh

Th.S

Lục Thị Mỹ Bình

Cấp khoa

PB1: Nguyễn Thị Việt

PB2:Đặng Thị Nguyệt

  1.  

Ứng dụng Zalo trong việc nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại trung tâm Anh ngữ Ms. Diệu

Nguyễn Thị Lan Anh      Lớp: K21- ĐHSP Tiếng Anh

Th.S

Nguyễn Thị Việt

Cấp khoa

PB1: Trịnh Thị Hằng

PB2:Đặng Thị Nguyệt

  1.  

Ứng dụng chương trình GRAPESEED dạy học tiếng Anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non.

Nguyễn Mai Linh      Lớp: K40 - CĐSP Tiếng Anh

 

Th.S Lê Thị Hương A

Cấp trường

PB1: Trịnh Thị Hằng

PB2: Nguyễn Thị Việt

  1.  

ng dụng phần mềm Doulingo nhằm nâng cao vốn từ vựng Anh –Pháp của SV năm 3 Ngôn ngữ Anh trường ĐHHĐ

Nguyễn Thúy Hằng      Lớp: K21 Ngôn ngữ Anh

Th.S Trịnh Cẩm Xuân

Cấp khoa

PB1: Đặng Thị Nguyệt

PB2: Trịnh Thị Hằng

 (Ấn định danh sách có 07 đề tài)

 

Tin liên quan