Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi Tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018 – 2019

7/27/2020 10:07:20 AM
Ngày 20/4/2019 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh dành cho sinh viên toàn trường nhằm khích lệ phong trào học tập tiếng Anh sâu rộng trong sinh viên toàn trường, tạo điều kiện để sinh viên các khoa trong trường được giao lưu học hỏi, giúp sinh viên được tiếp xúc với các hình thức thi tiếng Anh phổ biến trên thế giới hiện nay và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên.

Cập nhật lúc: 08:54 SA ngày 02/05/2019

Ngày 20/4/2019 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh dành cho sinh viên toàn trường nhằm khích lệ phong trào học tập tiếng Anh sâu rộng trong sinh viên toàn trường, tạo điều kiện để sinh viên các khoa trong trường được giao lưu học hỏi, giúp sinh viên được tiếp xúc với các hình thức thi tiếng Anh phổ biến trên thế giới hiện nay và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho khối chuyên ngữ được tổ chức dưới hình thức thi 4 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết với định dạng tương tự như bài thi IELTS.

 

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho khối không chuyên cũng được tổ chức dưới hình thức thi 4 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết nhưng với định dạng tương tự như bài thi PET.

Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ có 3 phần thi: chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm (về kiến thức văn hóa của các nước nói tiếng Anh và văn hóa Việt Nam) và mô tả tranh. Tất cả các nội dung thi đều được thực hiện bằng Tiếng Anh.

Kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho khối chuyên ngữ như sau:

Tên giải thưởng

Số lượng

Tên sinh viên

Giải Nhất

01

Đặng Thị Trang – K18B

Giải Nhì

01

Lê Thị Quỳnh – K20B

Giải Ba

01

Nguyễn Thị Ngọc – K18C

Giải KK

02

- Phạm Thùy Trang – K18C

- Quách Hương Giang – K19

 

Tiến sĩ Trịnh Thị Thơm - trưởng Khoa NN và thầy Lê Đức Đạt - chủ tịch hội sinh viên trường trao giải cho các cá nhân đạt giải Olympic TA chuyên ngữ

Kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho khối không chuyên như sau:

Giải cá nhân:

Tên giải thưởng

Số lượng

Tên sinh viên

Khoa

Giải Nhất

01

Lưu Nguyên Bằng

CNTT & TT

Giải Nhì

01

Hoàng Văn Hùng

KH Tự Nhiên

Giải Ba

01

Đinh Công Tuấn

KH Xã Hội

Giải KK

02

- Đặng Thế Sơn

- Lê Đăng Quang

- KT QTKD

- CNTT & TT

Giải tập thể:

Tên giải thưởng

Số lượng

Tên tập thể

Giải Nhất

01

Khoa KTQTKD

Giải Nhì

01

Khoa KHXH

Giải Ba

01

Khoa CNTT & TT

Giải KK

02

- Khoa KHTN

- Khoa LLCT – Luật

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quyết - Phó Khoa Ngoại Ngữ trao giải cho cá nhân và tập thể đạt giải Olympic không chuyên.

Kết quả hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ như sau

Tên giải thưởng

Số lượng

Tên tập thể

Giải Nhất

01

Khoa Giáo Dục Mầm Non

Giải Nhì

01

Khoa KTQT – KD

Giải Ba

01

Khoa Giáo Dục Tiểu Học

Giải KK

02

- Khoa CNTT & TT

- Khoa KHXH

Cô Nguyễn Thị Hồng - trưởng Bộ môn Phát triển Kỹ năng TA trao giải cho các đội thi đạt giải trong Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt - Mỹ

Dưới đây là một số hình ảnh hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ. 

 

Tin liên quan