Đại học Hồng Đức đứng thứ 30/100 top trường đại học tốt nhất Việt Nam dựa trên các tiêu chí xếp hạng của Webometrics

2/10/2022 8:34:15 AM
Mới đây, Webometrics đã công bố top 100 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam. Trong đó, Trường Đại học Hồng Đức được xếp thứ 30 trong top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, 3 trường dẫn đầu là Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Trường Đại học Hồng Đức đứng thứ 30 trong top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng đầu năm 2022 của Webometrics (đầu năm 2021, Webometrics xếp Trường Đại học Hồng Đức đứng thứ 36/100)

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202202/Images/23-20220206080610-e-20220210083238-e.png

 

 

Đây là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus (cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) và Google Scholar (tìm kiếm các tài liệu học thuật trên diện rộng) của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. 

Các tiêu chí xếp hạng gồm: Chỉ số Impact (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ lan toả của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở giáo dục đại học; Chỉ số Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của Scopus; Chỉ số Openness (Độ mở học thuật) có trọng số 10%, đo lường số trích dẫn của 210 tác giả hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống Google Scholar.

Trường Đại học Hồng Đứclà trường đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Nhà trường đang tổ chức đào tạo 04 chuyên ngành tiến sĩ, 19 chuyên ngành thạc sĩ, 34 ngành đại học (trong đó có 4 ngành Sư phạm chất lượng cao) và một số chuyên ngành thạc sĩ hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài, mỗi năm cung cấp hàng nghìn cán bộ có chất lượng, trình độ cao gồm: đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học; đội ngũ quản trị doanh nghiệp và cán bộ quản lý; cán bộ khoa học kĩ thuật các ngành Công nghệ thông tin, Kĩ thuật công trình, Kĩ thuật điện, Nông Lâm Ngư nghiệp,...

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, Trường Đại học Hồng Đức đã xác định mục tiêu chiến lược của Nhà trường là: Phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đang tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, giúp sinh viên ra trường có thể chủ động, sáng tạo, thích ứng tốt với thị trường lao động. 

Kết quả xếp hạng của Webometrics là những bằng chứng cụ thể để khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đồng thời đây cũng là cơ sở, động lực để Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục xây dựng và phát triển hơn.

Nguồn link: https://webometrics.info/en/Asia/Vietnam

BBT website

Tin liên quan