Danh Mục Bài Viết NCKH Cấp Khoa Năm Học 2019 - 2020

5/24/2021 10:38:21 AM

DANH SÁCH BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KH CẤP KHOA

KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2019-2020

 

1. Nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả khi học môn văn hóa Anh Mỹ của sinh viên chuyên ngữ năm 3 trường ĐH Hồng Đức

Lê Thị Thanh Huyền

2. Một số khó khăn và giải pháp trong việc chữa bài viết cho sinh viên ngành SPTA – học phần đọc viết 3

Lê Thị Thanh Hương

3. Phân tích mô hình “đôi bạn học tập” trong việc dạy và học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ trường ĐH Hồng Đức

Ngọ Thị Loan

3. Úng dụng phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy môn ngữ dụng học nhằm phát triển tư duy cho sinh viên

Hoàng Thị Thu Hà

5. Giảng dạy các học phần Biên phiên dịch theo hướng ứng dụng

Lê Thị Hương A

6. Increasing English Linguistic Students’ Competence of English Infinitive Functions in comparison with Vietnamese

Nguyễn Thanh Minh

7. Kiểm tra đánh giá kỹ năng nói theo hướng phát huy năng lực giao tiếp của người học

Trần Mạnh Trung

8. Sử dụng lồng tiếng phim để nâng cao hứng thú học phát âm tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất – trường đại học Hồng Đức

Dư Thị Mai

9. Phản hồi của sinh viên chuyên ngữ năm thứ 2 trường đại học Hồng Đức về việc sử dụng Video Recording nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Anh

Đặng Thị Nguyệt

10. Đề xuất về hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Achiever B1+ cho sinh viên năm thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh

Lê Thị Minh

Tin liên quan