Danh Mục Bài Viết NCKH Cấp Khoa Năm Học 2020 - 2021

5/24/2021 10:41:08 AM

1. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐHHĐ

Nguyễn Thị Thuý Ngân                                                                                                     1

2. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

Lục Thị Mỹ Bình                                                                                             7

3. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MẠNG XAX HỘI FACEBOOK TRONG QUẢN LÝ GIỜ TỰ HỌC HỌC PHẦN NGỮ ÂM ÂM VỊ HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG 

Hoàng Thị Thu Hà                                                                                               18

4. ĐỂ SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CÓ THỂ TỰ HỌC TỐT MÔN TIẾNG ANH

Lưu Văn Hậu                                                                    26

5. IMPROVING LEARNER AUTONOMY IN ENGLISH WRITING LESSONS THROUGH SELF-ASSESSMENT

Đặng Thị Nguyệt                                              39

6. NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐHHĐ

Lê Thị Thanh Tâm                                 48

7. Vận dụng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để KIỂM TRA, đánh giá KĨ NĂNG VIẾT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ

 Lê Thị Minh                                                                                                                         57

8.   NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TỰ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ - TRƯỜNG ĐHHĐ  

Lê Thị Thanh Hương   68

9. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NANG CAO TÍNH TỰ HỌC MÔN NGỮ ÂM ÂM VỊ  CHO SV CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐHHĐ  

Nguyễn Thị Việt                 80

10. PHÁT TRIỀN TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨNHẤT TRONG VIỆC HỌC KĨ NĂNG NÓI TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Nguyễn Thị Hà                                                         89

11. ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG E-PORTFOLIO TRÊN GOOGLE SITES NHẰM NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC KỸ NĂNG ĐỌC VIẾT TIẾNG ANH

Dư Thị Mai                                                                                            98

12. ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN NHẰM NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ TRONG LỚP HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Trịnh Thị Thu Hà                                                                                                                 108

Tin liên quan