Danh Mục Bài Viết NCKH Cấp Trường Năm Học 2020 - 2021

5/24/2021 10:42:54 AM

DANH SÁCH BÀI VIẾT HTKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Tên đề tài

Tác giả

 1.  

Suggest some activities to help students improve self – correct mistakes in writing

Th.S Đỗ Thị Loan

 

 1.  

Using Kahoot! To integrate fun multiplayer activity in British and American Culture module

Th.S Trịnh Thị Thu Hà

 1.  

A study on using Google Classroom in teaching writing skill for English – major students at HDU.

Th.S Hoàng Thị Minh

 1.  

Using webpages in teaching pronunciation for students of Foreign Language Faculty

Th.S Hoàng Thị Thu Hà

 1.  

Sử dụng trang web Quizizz trong kiểm tra đánh giá thường xuyên học phần tiếng Pháp cho SV ĐHHĐ

Th.S Trịnh Cẩm Xuân

 

 1.  

Khắc phục những hạn chế và phát huy ưu điểm của phần mềm zoom trong dạy học trực tuyến

Th.S Trần Mạnh Trung

 1.  

Some suggestions of “wheel of names” in teaching English to students at Hong Duc university

Th.S Lê Thị Hương C

 1.  

Applying Artificial Intelligence in English teaching and learning

Ngọ Thị Loan

 1.  

In- service students’ perspectives on online English language skill development courses

Th.S Trịnh Thị Hằng

 1. T

Using online games in teaching English grammar for first year English – major at Hong Duc university

Th.S Nguyễn Thị Thúy Ngân

 1.  

Teaching English in 4.0 era: Opportunities and challenges

Th.S Lê Thị Hương A

 1.  

Online learning perspective from students and lecturers at Hong Duc University

Th.S Hoàng Kim Thúy

 

 

Tin liên quan