Danh sách cựu cán bộ - giảng viên Khoa Ngoại Ngữ

11/14/2021 1:03:07 PM
Danh sách cựu cán bộ - giảng viên Khoa Ngoại Ngữ tính đến tháng 11/2021

 

Số TT

Họ tên

Địa chỉ/

Ghi chú

1

Phạm Văn Chủ

TPTH

GV tiếng Anh – Trưởng khoa

2

Lê Thị Dân

TPTH

GV tiếng Anh – PT Khoa

3

Nguyễn Thị Hợi

TPTH

GV tiếng Anh

4

Nguyễn Thị Hà

HN

GV tiếng Anh

5

Phạm Thị Chinh

TPTH

GV tiếng Anh

6

Nguyễn Quang Huy

TPTH

GV tiếng Anh

7

Dương Thị Như

TPTH / Triệu Sơn

GV tiếng Anh

8

Nguyễn Thị Lĩnh

TPTH

GV tiếng Anh

9

Nguyễn Thị Nhiên

QX

GV tiếng Anh

10

Ngô Thị Hoa

HN

GV tiếng Anh

11

Nguyễn Thị Hỷ

TPTH

GV tiếng Anh

12

Đặng Thị Lý

TPTH

GV tiếng Anh

13

Vũ Đình Hùng

TPTH

GV tiếng Anh - TLQS

14

Nguyễn Huy Tậu

TPTH

GV tiếng Anh

15

Nguyễn Thị Hồng

TPTH

GV tiếng Anh

16

Ngô Sỹ Khẩu

TPTH

GV tiếng Nga

17

Dương Trọng Hỡi

HN

GV tiếng Nga – giáo vụ Khoa

18

Lê Thông

QX

GV tiếng Nga

19

Lê Thị Vui

Vợ thầy Lê Thông

GV tiếng Nga

20

Nguyễn Văn Bình

HN

GV tiếng Nga

21

Cao Ngọc Kỳ

TPTH

GV tiếng Trung

22

Lê Huy Thức

HN

GV tiếng Trung

23

Lê Thị Thoa

TPTH

GV tiếng Trung – PT Khoa

24

Lê Thị Thái

HN

GV tiếng Pháp

25

Phạm Văn Lãng

GV tiếng Pháp

26

Vũ Thị Kỳ

Vũng Tàu

GV tiếng Pháp

27

Nguyễn Thị Đan Sâm

TPTH

GV tiếng Pháp

28

Hà Ngọc Hòa

TPTH

TLQS

29

Nguyễn Thị Lan

TPTH

CBHC

30

Lê Thị Tri

TPTH

CBHC

31

Trịnh Thị Thơm

TPTH

Trưởng Khoa – P. HTQT

32

Lê Quang Quý

TPTH

GV tiếng Anh

33

Nguyễn Minh Phương

HN

GV tiếng Anh (SPHN)

34

Lê Mai Oanh

HN

GV tiếng Anh (CĐ Bộ GD)

35

Lê Thị Chuyên

HN

GV tiếng Anh (HN)

36

Đỗ Văn Hòa

Không cố định

 

37

Trịnh Hồng Nam

HN

GV tiếng Anh (NNHN)

38

Lưu Thị Thanh Tú

TPTH

GV tiếng Anh (HR)

39

Vũ Thị Thu Hiền

TPTH

GV tiếng Anh (LS)

40

Lưu Thị Hồng Sâm

TPTH

GV tiếng Anh (LS)

41

Đỗ Thị Hà Xuân

TPTH

CBHC (Khoa KTCN)

42

Nguyễn T. Hươg Mai

TPTH

Giáo vụ Khoa (TTQP)

 

Tin liên quan