Hội nghị giao ban công tác đào tạo và quản lý người học học kỳ I, năm học 2021 – 2022

11/16/2021 10:38:45 AM
Ngày 13/11/2021, tại phòng 302, Nhà Điều hành, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo và quản lý người học học kỳ I, năm học 2021 -2022.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img-7411-20211116103211-e.jpg

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng; Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng bộ môn, Cố vấn học tập, Trợ lý giáo vụ và Trợ lý HSSV.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img-7403-20211116103210-e.jpg
PGS.TS Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo “Giao ban công tác đào tạo và quản lý người học, học kỳ I, năm học 2021 -2022” do PGS.TS Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT trình bày; trong báo cáo đã chỉ ra mặc dù trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng Nhà trường đã triển khai công tác đào tạo theo đúng tiến trình và kế hoạch học kỳ I, năm học 2021 - 2022 và đạt được những kết quả, đồng thời đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại, và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong học kỳ II, năm học 2021 -2022.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img-7419-20211116103210-e.jpg

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Dưới sự điều hành của PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo và quản lý người học trong thời gian tới.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202111/Images/img-7463-20211116103210-e.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS. TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, phòng, khoa, bộ môn, …trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu quy chế, quy định để tham mưu, quản lý tốt công tác đào tạo và công tác người học. Đồng thời, yêu cầu các CBGV nhà trường cần làm việc với tinh thần trách nhiệm, mẫm cán và chuyên nghiệp hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo và quản lý người học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung của Nhà trường./.

Theo HDU

Tin liên quan