Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD&DT

7/27/2020 9:52:27 AM
Để thống nhất triển khai thực hiện Quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 với các nội dung như sau:

Cập nhật lúc: 08:48 CH ngày 15/03/2019

Để thống nhất triển khai thực hiện Quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 với các nội dung như sau:

 

Tin liên quan