Khoa Ngoại Ngữ tổ chức hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K21

6/9/2022 6:36:56 AM
Sáng ngày 08/6/2022, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công 4 hội đồng đánh giá khóa luận cho 20 sinh viên K21 ngành ĐH Sư phạm tiếng Anh và ĐH Ngôn ngữ Anh theo thông báo số 42-2022/TB-KNN của trưởng khoa Ngoại Ngữ.

Thành viên các hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp là các nhà khoa học và giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/2-20220609062935-e.jpg

Thành viên đánh giá và sinh viên bảo vệ khóa luận Hội đồng số 1

Có mặt tại hội đồng, ngoài thành viên hội đồng đánh giá và các sinh viên bảo vệ khóa luận còn có đông đảo người thân và bạn bè của các em đến cổ vũ, động viên tinh thần cho các em.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/5-20220609062935-e.jpg

Người thân và bạn bè đến cổ vũ tinh thần cho sinh viên bảo vệ khóa luận

Tại các hội đồng, các em sinh viên đã trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật của mình trong khoảng thời gian không quá 15 phút và trả lời các câu hỏi của hội đồng cũng như những người có mặt tại hội đồng trong khoảng 5 phút.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/4-20220609062937-e.jpg

Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại hội đồng

Các hội đồng đã làm việc khách quan, công tâm và đánh giá rất cao sự nỗ lực, nghiêm túc của các em sinh viên trong quá trình nghiên cứu hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp tối ưu cho các vấn đề đưa ra trong đề tài.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/0-20220609062932-e.jpg

Thành viên đánh giá và sinh viên bảo vệ khóa luận Hội đồng số 4

Đây là kinh nghiệm quý báu để các em sinh viên tiếp tục vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, cũng là tiền đề cho các em tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu vào nhiều lĩnh vực thuộc về chuyên ngành các em đã học và quan tâm sau này.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/3-20220609062935-e.jpg
Thành viên đánh giá và sinh viên bảo vệ khóa luận Hội đồng số 2
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/hd2-20220613024001-e.jpg
Thành viên đánh giá và sinh viên bảo vệ khóa luận Hội đồng số 3

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/1-20220609062937-e.jpgThành viên đánh giá và sinh viên bảo vệ khóa luận Hội đồng số 4

Tin liên quan