Khoa Ngoại Ngữ tổ chức thành công hội thảo cấp trường: “Các giải pháp dạy học trực tuyến trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức”

5/24/2022 10:10:44 AM
Sáng ngày 12/05/2022, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức thành công hội thảo cấp trường: “Các giải pháp dạy học trực tuyến trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức”.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/96aeebd1cbb10bef52a0-20220524095819-e.jpg

Toàn cảnh hội thảo

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/df8be0f4c09400ca5985-20220524095820-e.jpg
TS. Nguyễn Thị Quyết - Trưởng Khoa Ngoại Ngữ - chủ trì hội thảo
 

Tham d  Hi tho có PGS.TS. Hoàng Th Mai – Phó Hiu trưởng Nhà trường, cô Lưu Th Hng Sâm – giáo viên tiếng Anh trường THPT Lam Sơn,  đại din lãnh đạo các khoa, phòng, ban chc năng, các tác gi có bài tham lun, tt c các ging viên và đông đảo các bn sinh viên khoa Ngoi ng.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/1-20220524100032-e.jpg
PGS.TS. Hoàng Mai - Phó hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại hội thảo

Đóng góp cho k yếu Hi tho có nhiu bài tham lun có giá tr khoa hc cao ca các nhà khoa hc, các ging viên trong và ngoài trường cũng như mt s bài tham lun xut sc ca các bn sinh viên khoa Ngoi Ng.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/ff9e2ce10c81ccdf9590-20220524095820-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/9ab827c607a6c7f89eb7-20220524095820-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/44f89687b6e776b92ff6-20220524095820-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/9a38f047d02710794936-20220524095820-e.jpg
Một số báo cáo viên tại hội thảo

Các bài tham lun tp trung ch yếu v các vn đề lý lun và thc tin trong dy hc trc tuyến, kinh nghim trin khai và đánh giá hiu qu ca các gii pháp dy hc và kim tra đánh giá trc tuyến cũng như các bin pháp nâng cao cht lượng dy hc ngoi ng trc tuyến.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/9b278858a83868663129-20220524095820-e.jpg
TS. Nguyễn Thị Quyết - Trưởng khoa Ngoại Ngữ - phát biểu ý kiến tại hội thảo

Ti hi tho, các đại biu tham d đã tho lun sôi ni và đưa ra nhiu quan đim khác nhau v nhng vn đề và phương pháp dy hc và kim tra đánh giá trc tuyến áp dng vi các môn hc ngoi ng.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/b3836efc4e9c8ec2d78d-20220524095820-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/752aa2558235426b1b24-20220524095819-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/6234014b212be175b83a-20220524095819-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/976fa4108470442e1d61-20220524095819-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/f610296e090ec950901f-20220524095820-e.jpg

Thông qua các tham luận cũng như nhng ý kiến trao đổi trc tiếp ca các đại biu tham d, Hi tho đã thc s tr thành mt din đàn hu ích cho các nhà khoa hc, các ging viên, sinh viên trong và ngoài trường nhm nâng cao cht lượng dy và hc trc tuyến các môn ngoi ng ti Trường Đại hc Hng Đức./.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/1c9a2be50b85cbdb9294-20220524095818-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/807c04032463e43dbd72-20220524095819-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/a3b8abc78ba74bf912b6-20220524095820-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/48036b7c4b1c8b42d20d-20220524095819-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/9b4bdfe0ae816edf3790-20220524095821-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/7807cc2ebd4f7d11245e-20220524095819-e.jpg

Một số hình ảnh tại hội thảo

Tin liên quan