ThS. Hoàng Thị Minh

6/15/2021 9:06:02 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/mg-5328-20210628094242-e.jpg

 

Họ và tên: Hoàng Thị Minh

Ngày, tháng, năm sinh:   17/01/1986

Quê quán: Hoằng Lộc – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Hoằng Lộc - Hoằng Hóa – TH

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ;                                           Năm nhận học vị/Nước đào tạo: 2015/Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P.Đông Sơn, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ: 09...408                                 Email:  hoangthiminh@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:         

Hệ đào tạo: Chính quy                        Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh        Nước đào tạo: Việt Nam                     Năm tốt nghiệp: 2008

  1. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành: LL&PPDH Tiếng Anh                                             Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

  1. Ngoại ngữ
  • 1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: IELTS 7.0

-     2. Tiếng Pháp              Mức độ sử dụng: B1

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2008 – 12/2012

Trường Đại học Ngoại Ngữ

- Đại học Quốc Gia Hà Nội

Giảng viên cộng tác

9/2009 – 11/2017

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Giáo viên

11/2017 – nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. 1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

 

 

 

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực nghiệm sử dụng thủ thuật hỏi-đáp “Q&A” để phát triển kĩ năng nói cho sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất, Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Hồng Đức

- Empirical study on using the technique “Q&A” to develop the speaking skill for first year English students in the Faculty of Foreign Languages, Hong Duc University.

2018

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kì 1 – Tháng 6/2018, 336-339

(ISSN: 1859-3917

– Điểm KH: 0-0.5)

2.

Nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐH Hồng Đức đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

- Improve teaching competence for students of English language teacher education at Hong Duc University in order to meet the requirements of general education innovation.

2020

Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 5/2020, 497-502

(ISSN: 1859-3917

– Điểm KH: 0-0.5)

3.

EFL teachers’ and students’ beliefs about factors affecting students’ participation in group work activities in the Faculty of Foreign Languages at Hong Duc University

Nhận thức của giáo viên và sinh viên về những nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào hoạt động nhóm của sinh viên khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Hồng Đức

2020

AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 8 (1), 46 – 55

(ISSN: 0866-8086

– Điểm KH: 0-0.5)

Tin liên quan