ThS. Lê Thị Hương (C)

5/31/2021 11:40:54 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC  

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/326-le-thi-huong-20210531112822-e.jpg

Họ và tên: Lê Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh:   01/07/1987

Quê quán: Vĩnh An-Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Vĩnh Lộc –Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ;                                                 

Năm nhận học vị/Nước đào tạo: 2016/Úc

Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Đông Sơn, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Email:  huongan268@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:        

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2009

Nơi học: Đại học Hồng Đức.

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh

  1. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành phương pháp giảng dạy Tiếng Anh                   

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 10/2014 đến tháng 08/2016

Nơi học: Đại học Hà Nội-liên kết với trường Đại học Victoria, Úc

  1. Ngoại ngữ
  • Mức độ sử dụng Tiếng Anh: IELTS 6.5

-     Mức độ sử dụng Tiếng Pháp: B

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

03/2012- nay

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các nghiên cứu đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài

Năm bắt đầu/ Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

1

Thực nghiệm hướng dẫn học viên cao học khối không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức tự học từ vựng Tiếng Anh B1 khung tham chiếu Châu Âu qua Facebook

2014- 2015

Cơ sở

Cộng tác viên

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Thực nghiệm dạy viết tiếng Anh theo định hướng IELTS cho sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

4/2014

Tạp chí giáo dục và xã hội

2.

Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh

2014

Tạp chí cơ khí Việt Nam

3.

Sử dụng sách “Active listening 01” để dạy các kỹ năng nghe hiểu học thuật cho sinh viên tiếng Anh Trường đại học Hồng Đức

2016

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

4.

Using songs to teach English grammar for nan-English major freshmen

2017

Tạp chí Tiếng Anh -Trường ĐH Hồng Đức

5.

An investigation into the second-year non-English majored students’ attitudes towards peer correction in English class at Hong Duc University

2017

Tạp chí khoa học liên trường

6.

Sử dụng “Google Dịch” để hỗ trợ thực hành dịch cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất Trường đại học Hồng Đức

2019

Tạp chí Viện ĐH Mở

7.

Về việc học tiếng Anh của người đi làm trong xu thế hội nhập

2020

Tạp chí Quản lý Nhà nước

Tin liên quan