ThS. Lê Thị Minh

5/31/2021 10:45:14 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/le-minh-20210531104255-e.png

Họ và tên:                       Lê Thị Minh

Ngày, tháng, năm sinh:   01/12/1987

Quê quán:                        Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Đông Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                       Năm, nước nhận học vị: 2013/Việt Nam                   

Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  P. Đông Sơn - TP. Thanh Hóa.

Email: leminh79chung@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Ngành học:    Sư phạm Tiếng Anh; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2009.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh: IELTS 7.0

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2009 – 6/2010

Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân –

Đông Sơn – Thanh Hóa

Giáo viên

9/2013 – 9/2014

 

Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Trợ giảng

9/2014 - nay

Giảng viên hợp đồng

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu chuyên ngành của sinh viên khoa Khoa học xã hội, Đại học Hồng Đức

 

2016

Tạp chí Giáo dục

2

Đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Activate!B2 cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai Trường Đại học Hồng Đức

 

2017

Tạp chí Giáo dục

3

Hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh thông qua phân tích đoạn văn mẫu

2017

Tạp chí Giáo dục

4

Đề xuất một số hoạt động dạy bài đọc hiểu trong giáo trình Achiever B1+ cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh

 

2019

Tạp chí Giáo dục

Tin liên quan