Th.S. Lê Thị Thanh Tâm

5/31/2021 11:07:21 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/le-thi-thanh-tam-20210531051834-e.jpg

Họ và tên:                       Lê Thị Thanh Tâm

Ngày, tháng, năm sinh:   14/01/1986

Quê quán:               Quảng Long – Quảng Xương - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Đông Sơn –Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2014/Việt Nam Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.

Email: lethithanhtamnn@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Đại học Hồng Đức

Ngành học:    Sư phạm tiếng Anh; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2007.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh: IELTS 6.0

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

12/2007 - nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Vai trò của NCKH trong việc nâng cao chất lượng học tập của SV chuyên ngữ 

2016

Tạp chí Giáo dục

2.

Nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ  trường ĐHHĐ thông qua việc học nhóm.

2016

Tạp chí Giáo dục

3.

Biện pháp khuyến khích sinh viên không chuyên ngữ trường ĐH Hồng Đức trong việc học tiếng Anh.

2017

Tạp chí khoa học trường ĐH Hồng Đức

4

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh cho SV không chuyên ngữ trường ĐH Hồng Đức theo hướng phát huy năng lực người học.

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học liên trường “Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học

5

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh ở các lớp đông sinh viên khối không chuyên ngữ trường ĐHHĐ

2020

Tạp chí Dạy và học ngày nay

6

Nâng cao tính tự chủ trong việc học tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ trường ĐHHĐ

2021

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Tin liên quan