ThS. Lê Thị Thu Huyền

5/31/2021 11:23:03 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/le-thi-thu-huyen-20210531050257-e.jpg

Họ và tên:                       Lê Thị Thu Huyền

Ngày, tháng, năm sinh:   09/11/1980

Quê quán:                     Hoằng Sơn – Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Hậu Lộc – Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2010/Việt Nam Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Chức vụ:   Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

Email: :  huyenle1980@gmail.com ; lethithuhuyen@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Ngành học:    Tiếng Anh; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2002.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh:

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

9/2002 – 4/2004

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Giảng viên

4/2004 – nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài NCKH đã và đang tham gia:

No.

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ảnh hưởng của tiếng địa phương Thanh hóa đối với việc học ngữ âm  tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, trường Đại học Hồng Đức

2010-2011

Cấp trường

Cộng tác viên

2

Portfolio trong dạy Đọc hiểu cho SV chuyên ngành tiếng Anh, trường Đại học Hồng Đức

2015-2016

Cấp trường

Cộng tác viên

6.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Sử dụng xác suất thống kê trong môn kiểm tra đánh giá bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh ở các trường THPT

0 5 - 2011

Dạy và học ngày nay

2.

Nghiên cứu thực nghiệm nâng cao hiệu quả các giờ thực hành Nói Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

2012

Giáo dục và Xã hội

3.

Sử dụng Facebook và email để dạy thực hành Viết theo định hướng IELTS cho sinh viên chuyên ngữ

04-2013

Giáo dục và Xã hội

4.

Thực nghiệm dạy Viết đoạn văn theo quá trình cho sinh viên chuyên ngữ Tiếng Anh

06-2015

Giáo dục và Xã hội

5.

Nghiên cứu thực nghiệm hướng dẫn sinh viên chuyên Tiếng Anh rèn luyện kỹ năng suy luận logic trong kỹ năng đọc hiểu

07-2016

Dạy và học ngày nay

6.

Teaching grammar through games to first-year English non-major students at Hong duc university

08-2017

Hong Duc University

7.

Phương pháp dạy học tiếng Anh hiệu quả trong lớp học đông sinh viên

08-2020

Thiết bị giáo dục

Tin liên quan