ThS. Lục Thị Mỹ Bình

5/31/2021 11:29:04 PM

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/324-luc-thi-my-binh-20210531112815-e.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: LỤC THỊ MỸ BÌNH                                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1983                            Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Xuân Khánh- Thọ Xuân- Thanh Hóa       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                             Năm, nước nhận học vị: 2011Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 556 Quang Trung– P. Đông Vệ – TP Thanh Hóa           

Điện thoại liên hệ:  CQ:                     NR:                   DĐ: 0983.284.018

Fax:                                                      Email: lucthimybinh@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hồng Đức

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh       

Nước đào tạo: Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:                                                                       Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Tiếng Anh                                    Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                       Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh, Trình độ: Thạc sĩ                 

2. Tiếng Pháp, Trình độ: B1

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2006-7/2012

Trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

Giáo viên

8/2012- nay

Khoa Ngoại Ngữ - Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực nghiệm hướng dẫn học viên cao học khối không chuyên ngữ trường ĐH Hồng Đức tự học từ vựng Tiếng Anh B1 Khung tham chiếu châu Âu qua Facebook

2014-2015

Cấp Cơ sở

Cộng tác viên

2

Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho cán bộ công chức đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế

2017 – 2019

Cấp tỉnh

Cộng tác viên

3

Biện pháp nâng cao trí nhớ ngắn hạn (short – term memory) trong dịch đuổi (consecutive interpretation) cho sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hồng Đức.

2020 - 2021

Cấp Cơ sở

Cộng tác viên

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

2013

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2

Sử dụng sách “English Pronunciation In Use” của Mark Hancock  để nâng cao kỹ năng phát âm cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất

2015

Tạp chí Giáo dục và xã hội

3

Cultural competence in teaching English as an international language

2017

Tạp chí Tiếng Anh – Trường ĐH Hồng Đức

4

Nâng cao năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường ĐH Hồng Đức

2018

Tạp chí Giáo dục và xã hội

5

Hướng dẫn sinh viên khối không chuyên ngữ sử dụng phần mềm ELSA SPEAK để luyện tập phát âm tiếng Anh.

2019

Dạy & Học ngày nay

6.

Một số khó khăn trong luyện kỹ năng nghe hiểu theo chuẩn bậc 3-Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của sinh viên trường ĐH Hồng Đức

2020

Dạy & Học ngày nay


 

Tin liên quan