ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngân

6/14/2021 7:56:12 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/z2859897672889-ab0e0bb815f10df914e3c018a3deeba2-20211024122842-e.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Ngân                                   Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 1/12/1989

Nơi sinh: TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Quê quán: Đông Thọ– Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                

Năm, nước nhận học vị: 2018/ Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Ngôn ngữ - Văn hóa & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

                           Trường Đại học Hồng Đức - cơ sở 1, 565 Quang Trung, tp. Thanh Hóa.

Email:  thuyngan21697@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đh Quốc Gia Hà Nội

Ngành học:    Sư phạm Tiếng Anh

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 2011

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh            
  • Năm cấp bằng: 2017

-    Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đh Quốc Gia Hà Nội

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Pháp               

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2012 - nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên                          

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Thực nghiệm sử dụng hoạt động đóng vai trong dạy kỹ năng giao tiếp văn hóa cho sinh viên trường Đại Học Hồng Đức

Tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2012

2

Nhận thức của sinh viên tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức về hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế IELTS.

Tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2014

3

Textual Cohesion in Obama’s article “This is what a faminist looks like”

Tác giả

Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức

2017

4

Thuận lợi và khó khăn của sinh viên chuyên ngữ khi học online

Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2021

5

Ứng dụng phần mềm Zoom Cloud Meeting trong dạy học tiếng Anh

cho học sinh bậc trung học cơ sở

Đồng tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2021

 

Tin liên quan