Thông báo về Chương trình "Tập huấn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh qua dự án theo sách giáo khoa phổ thông mới"

7/27/2020 10:15:06 AM
Chương trình "Tập huấn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh qua dự án theo sách giáo khoa phổ thông mới" do VP Tiếng Anh Khu Vực tài trợ, tổ chức tại trường ĐH Hồng Đức ngày 8-9/6/2019

Cập nhật lúc: 09:34 CH ngày 08/06/2019

Chương trình "Tập huấn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh qua dự án theo sách giáo khoa phổ thông mới" do VP Tiếng Anh Khu Vực tài trợ, tổ chức tại trường ĐH Hồng Đức ngày 8-9/6/2019

 thư mời

thư mời

thông tin giảng viên

Các bạn quan tâm có thể đăng kí trực tiếp theo đường link:

https://airtable.com/shr0Y6dMAj2g5vIk3

 

Tin liên quan