Thông báo về Hội nghị khoa học "Tuổi trẻ sáng tạo" và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

7/27/2020 10:16:43 AM
Hội nghị sẽ được tổ chức vào hồi 7h00 thứ 3 ngày 28/5/2019 tại hội trường 302 Nhà Điều hành Trường ĐH Hồng Đức

Cập nhật lúc: 04:30 CH ngày 22/05/2019

Hội nghị sẽ được tổ chức vào hồi 7h00 thứ 3 ngày 28/5/2019 tại hội trường 302 Nhà Điều hành Trường ĐH Hồng Đức

 Thông báo về hội nghi "Tuổi trẻ sáng tạo" và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018-2019

Tin liên quan