Th.S. Nguyễn Huy Tậu

9/28/2021 11:51:01 PM
Th.S. Nguyễn Huy Tậu (06/12/1960) nguyên là phó trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ không chuyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/321-nguyen-huy-tau-20210928114749-e.jpg

1.     Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH  Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh    

Nước đào tạo: Việt Nam                       

Năm tốt nghiệp: 1981

Bằng đại học 2:                                     

Năm tốt nghiệp:

2.     Sau đại học

-  Thạc sĩ chuyên ngành:  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh           Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội - Trường ĐH Southern New Hampshire, Hoa Kỳ

-  Tiến sĩ chuyên ngành:                                                             Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh,  Trình độ:  C1         

2  Tiếng Nga,  Trình độ:   B1

 

 

 

 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/1981- 8/1989

Trường PT Cơ sở Đông minh – Đông Sơn – Thanh Hóa

Giáo viên

 9/1990 -12/1995

Trường PT Năng khiếu Đông Sơn – Thanh Hóa

Giáo viên

01/1996 - 8/1997

Trường CĐSP Thanh Hóa

Giảng viên

9/1097-  nay

Trường ĐH Hồng Đức

Trưởng bộ môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực trạng và giải pháp khắc phục lỗi phát âm tiếng Anh  cho SV năm thứ nhất chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

2009 -2010

Cấp Trường

Cộng tác viên

2

Những giải pháp phát  triển kỹ năng Nghe & Nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức               

2010 -2011

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2.     Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Một số giải pháp nâng cao năng lực Nghe - Nói tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ Trường ĐH Hồng Đức

 

 

2012

 

Tạp chí khoa học Đại học Hồng Đức / Số 10, trang 114

2

Quản lý chất lượng dạy-học tiếng Anh chuyên ngành đào tạo đại học và cao đẳng công nghệ thông tin

 

 

4/2013

 

Tạp chí khoa học giáo dục /Số đặc biệt, trang 12.

3

Hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng dạy - học tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ trong các trường đại học và cao đẳng

5/2014

Tạp chí khoa học Đại                    học Cảnh sát nhân dân/số 48, trang 21

4

Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam – Nhiệm vụ và giải pháp đào tạo tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

12/2014

Tạp chí khoa học Đại học Hồng Đức /Số 22, trang 75.

5

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

5/2016

Tạp chí khoa học giáo dục / Số đặc biệt, trang 69.

6

Năng lực sư phạm của sinh viên đại học tiếng Anh Trường  Đại học Hồng Đức theo chuẩn đầu ra – Thực trạng và giải pháp

12/2016

Tạp chí khoa học Đại học Hồng Đức/Số 32, trang 136

7

Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nói tiếng Anh của SV Không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

8/2017

Tạp chí khoa học                  Đại học Hồng Đức/Số đặc biệt, trang 92

Tin liên quan