Th.S. Nguyễn Thị Hồng

9/29/2021 12:19:46 AM
Th.S. Nguyễn Thị Hồng (28/11/1965) - nguyên phó trưởng Bộ môn Phát triển kỹ năng Tiếng Anh - đã nghỉ hưu từ tháng 12 năm 2020.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thi-hong-20210531050043-e.jpg

1. Đại học

Hệ đào tạo: chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngành học: Sư phạm Tiếng Nga; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1988;

Bằng đại học 2: tiếng Anh; Năm tốt nghiệp: 1994

2. Sau đại học

Thạc sỹ chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2007; Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Ngoại ngữ:

 

Tiếng Nga. Mức độ sử dụng: Khá

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1990- 1992

Trường CĐKT Kỹ thuật TH

Giảng viên Tiếng Nga

Từ 1992- 1994

Trường ĐHSP ngoại ngữ Hà nôi

Học tiếng Anh chuyên ngành 2

Từ 1994- 1997

Trường CĐKT Kỹ thuật TH

Giảng viên Tiếng Anh

Từ 1997- 2003

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên Tiếng Anh, Khoa NN

Từ 2003 - 2005

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên Tiếng Anh

Tổ phó tổ Tiếng Anh 1, Khoa NN

Từ 2005 - 2015

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên Tiếng Anh

Trưởng BM PTKNTA, Khoa NN

Từ 2015   - nay

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên chính

Phó trưởng BM PTKNTA,

(Phụ trách BM) Khoa NN

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

 

 

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sử dụng phần mềm trong giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ - Trường ĐH Hồng Đức

2008-2009

Cấp cơ sở

 

 

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương ngữ Thanh Hóa trong việc dạy phát âm cho sinh viên chuyên ngữ - Trường ĐH Hồng Đức

2011-2012

Cấp cơ sở

 

 

 

 

 

Cộng tác viên

 

3

Khai thác các yếu tố văn  hóa trong giáo trình“Let’s talk 1” dạy học kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh Khoa NN- ĐHHĐ.

2013-1014

Cấp cơ sở

 

 

 

 

 

Cộng tác viên

 

2.    Các công trình khoa hđã công b: (tên công trình, năm công b, nơi công b...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Sử dụng phần mềm “Tell Me More” vào việc phát triển kỹ năng nói cho SV chuyên ngành TA trường ĐHHĐ

 

 

2009

 

Tạp chí Khoa học ISSN 1859 – 2759 số 4 tháng 10 – 2009

2

Sự cần thiết của việc lồng ghép các yếu tố văn hóa vào dạy học tiếng Anh cho SV chuyên ngữ trường ĐHHĐ

2010

Tạp chí Giáo dục. ISSN 21896 0866 7476. Số 6 tháng 4 – 2010

3

Sử dụng thủ thuật  “DRAMA” và  “DEBATING” trong việc phát triển kỹ năng nói cho SV chuyên ngành tiếng Anh

2012

Tạp chí Giáo dục. ISSN 21896 0866 7476, Số đặc biệt  tháng 10-2012.

 

 

4

 

Ứng dụng phần mềm TA vào phát triển kỹ năng nói cho SV chuyên ngành tiếng Anh trường ĐH Hồng Đức

2013

Tạp chí Giáo dục. ISSN 21896 0866 7476. Số đặc biệt tháng 11-2013.

 

 

5

 

Trao đổi về việc xây dựng một số dạng bài tập bổ trợ rèn luyện kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, trường ĐHHĐ.

2015

Tạp chí Giáo dục. ISSN 21896 0866 7476. Tháng 4-2015.

 

 

6

 

Suggested activities to teach English idioms to high level English majors in speaking classes.

(Đề xuất một số hoạt động dạy thành ngữ tiếng Anh trong các giờ học kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ ở trình đô cao)

2017

Journal of Science, Hong Duc University, ISSN 1859-2759; E1, Vol.6.2017

(Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức, ISSN 1859-2759; E1, Vol.6.2017)

3. Các sách, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Ngữ pháp căn bản tiếng Anh, Trình độ A

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Thanh Hóa

2016

2

Ngữ pháp căn bản tiếng Anh, Trình độ B

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Thanh Hóa

2016

 

Tin liên quan