ThS. Nguyễn Thị Việt - P.Trưởng BM

5/24/2022 9:40:49 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thi-viet-20210531113859-e.jpg

Họ và tên:      Nguyễn Thị Việt                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        20/10/1987               

Nơi sinh:        Triệu Sơn – Thanh Hóa   

Quê quán:Triệu Sơn – Thanh Hóa  

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                        

Năm, nước nhận học vị: 2013/ Úc

Chức danh khoa học cao nhất:                               

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Ngôn ngữ - Văn hóa & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

                          Trường Đại học Hồng Đức - cơ sở 1, 565 Quang Trung, tp. Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ:  0912518210

 Email: nguyenthivietnn@hdu.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Hồng Đức

Ngành học: Đại học sư phạm tiếng Anh

Nước đào tạo: Việt Nam       Năm tốt nghiệp: 2010

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh   

- Năm cấp bằng: 2013

- Nơi đào tạo: Trường đại học Canebrra, Úc

3. Trình độ ngoại ngữ:

- Tiếng Anh : IELTS 7.0        

- Tiếng Pháp : B1           

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ 2013 - 2014

Trung tâm giáo dục quốc tế, trường đại học Hồng Đức

Giáo viên thiết kế chương tình và giảng dạy IELTS, dạy TOEIC, TOEFL và các chương trình Tiếng Anh giao tiếp

Từ 2015 - Nay

Khoa Ngoại Ngữ, trường đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho dội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

2017-2019

Đề tài KH cấp tỉnh

Tham gia viết phần cơ sở lý luận, xây dựng phiếu khảo sát, thu thập, xử lý dữ liệu, viết bài cho Hội thảo và tổ chức Hội thảo, viết tài liệu giảng dạy, tham gia giảng dạy thực nghiệm và tham gia viết phần kết quả nghiên cứu của đề tài.

2

Ứng dụng cách tiếp cận theo thể loại văn bản trong dạy học viết bài luận tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức.

2020-2021

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Sử dụng trò chơi “Tìm kiếm việc làm’ nhằm phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất

Đồng tác giả

Tạp chí giáo dục và xã hội

2015

2.

Exploring Language Learning Strategies of Vietnamese University English and Non-English majors

Là tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ giáo dục châu Á (ISN: 1838-7365)

2016

3.

An investigation on speaking strategies of Asian international University students in the Australian ESL context

Là tác giả

Tạp chí tiếng Anh trường đại học Hồng Đức (ISSN 1859-3917)

2016

4.

Sự khác biệt giữa dạy tiếng Anh chuyên ngành và dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh

Đồng tác giả

Tạp chí giáo dục và xã hội

2016

5

Sự chọn lựa và tự quyết định trong việc tự học: Thực trạng và giải pháp cho việc tự học của sinh viên chuyên ngữ, trường Đại học Hồng Đức

Là tác giả

Kỷ yếu hội thảo cấp trường

2017

6

Exploring Vietnamese tertiary learners’ problems in producing the detal fricatives /θ, ð/ and postalveolar fricative/ʃ, ʒ/

Là tác giả

Tạp chí tiếng Anh trường đại học Hồng Đức

2017

Tin liên quan