ThS. Trần Mạnh Trung - P.Trưởng BM (phụ trách)

5/24/2022 9:28:48 AM
Họ và tên: Trần Mạnh Trung Hình đại diện
Ngày sinh: 08/08/1966
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại:  
Email:  
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó (phụ trách) BM NN-VH&PPGD T.Anh
Chỗ ở hiện tại: Thanh Hóa
Quê quán: Quảng Thắng, Tp Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học

Hệ đào tạo: chính quy         

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh               

Nước đào tạo: Việt Nam                                         

Năm tốt nghiệp: 1990

2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh                     Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Nga

Mức độ sử dụng: Thành thạo (IELT 6.5)

Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1992 - 1997

CĐ KT-KT Thanh Hóa

Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh

Từ 1997 -nay

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên dạy Tiếng Anh

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu phương pháp hướng dẫn tự học các nhóm học phần thuộc khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn hóa & Phương pháp dạy học tiếng Anh cho sinh viên trường ĐH Hồng Đức theo phương thức đào tạo tín chỉ

2009 - 2010

Cấp trường

Cộng tác viên

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Thực nghiệm dạy Ngữ pháp qua các bài hát tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ

2013

Giáo dục & Xã hội số 27 (88)

2

Sử dụng sách “Academic Vocabulary” của Amy E. Olsen để nâng cao vốn từ vựng học thuật cho Sv năm thứ  hai

2015

Giáo dục & Xã hội số 4-2015

3

Sự khác biệt giữa dạy T.A chuyên ngành với dạy chuyên ngành bằng T.A.

(Cùng với Nguyễn Thị Việt)

2016

Giáo dục & Xã hội số tháng 5 (2016)

4

Nghiên cứu thực nghiệm dạy ngữ  pháp Anh - Việt, so sánh và đối chiếu cho SV tiếng Anh năm thứ nhất, khoa Ngoại ngữ, ĐH Hồng Đức

2018

Giáo dục & Xã hội số tháng 5 (2018)

 

Tin liên quan