TS. Nguyễn Thanh Minh - P.Trưởng Khoa

5/24/2022 9:29:36 AM

 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thanh-minh-20210531051937-e.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Minh                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/ 11/1979                     Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa.                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến Sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2020

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): BM: NN VH PPDHTA, Khoa Ngoại ngữ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Quang Trung 3, Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR: 0936086678                  

Fax:                                                               Email: nguyenthanhminh@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy       

Nơi đào tạo: Viện ĐH Mở Hà Nội

Ngành học: Ngôn ngữ Anh            

Nước đào tạo:           Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Giảng dạy Ngôn ngữ Anh                                                           Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: HANU - Victoria

Tiến sĩ chuyên ngành: NNH so sánh đối chiếu                Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm

Tên luận án: “Đối chiếu Sự tình phát ngôn trong tiếng Anh với tiếng Việt”

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Pháp, Trình độ: C              

2. Chứng chỉ IELTS 8.0

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2/2002 – 5/2010

GV trường Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa

Giảng dạy

5/2010 - nay

GV Khoa NN – ĐH Hồng Đức

Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sự tình chuyển động trong tiếng Việt dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận (có đối chiếu với tiếng Anh)

 

2017

 

Bộ

 

Thành viên

2

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho dội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

 

2017

 

Tỉnh

Thành viên

3

Đối chiếu hiện tượng trùng ngữ trong tiếng Anh với tiếng Việt

2021

(Đang thực hiện)

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Về những lỗi khi sử dụng động từ nguyên thể trong tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ - ĐHHĐ

 

2011

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

2

Về những lỗi khi sử dụng thể bị động trong tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ - ĐHHĐ

 

2014

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

3

Thực nghiệm một số phương pháp gợi ý nhằm phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại Thanh Hóa.

 

2015

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

4

Khảo lược về động từ nói năng và sự tình phát ngôn trong tiếng Anh

2015

Tạp chí Từ điển học bách khoa thư

5

Sự tình phát ngôn trong tiếng Anh và những đặc trưng của sự tình phát ngôn tiếng Anh 

2016

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

6

Using Communicative Activities to Improve English Speaking Skills for Students of Tourism at Hồng Đức University

 

2017

Tạp chí Khoa học trường ĐH Hồng Đức

7

Các đặc trưng của ngôn thể và phát ngôn thể trong sự tình phát ngôn tiếng Anh, đối chiếu với tiếng Việt

 

2019

Tạp chí Từ điển học bách khoa thư

8

Sử dụng “Google Dịch” để hỗ trợ thực hành dịch cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất – trường Đại học Hồng Đức (Viết cùng Lê Thị Hương)

 

2019

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội

9

Đặc điểm của vị tố phát ngôn được biểu thị bằng đng từ nói năng chính danh trong sự tình phát ngôn tiếng Anh.

 

2020

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội

 

 

 

Tin liên quan