TS. Nguyễn Thị Quyết - Trưởng Khoa

5/24/2022 9:34:33 AM
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyết  
Ngày sinh: 24/04/1976
Giới tính: Nữ
Email: nguyenthiquyet@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chỗ ở hiện tại: P.Đông Sơn, TP. Thanh Hóa
Quê quán: Tĩnh Gia - Thanh Hoá

 3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

Đại học:        

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 9/1994 đến tháng 6/1998

Nơi học: Đại học Vinh.

Tên luận văn: Tiếp đầu ngữ tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt. 

Ngày và nơi bảo vệ: 20/5/1998; Trường Đại học Vinh

Người hướng dẫn: Th.S. Trần Ngọc Tưởng.

Thạc sỹ:       

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 11/2002 đến tháng 3/2006

Nơi học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Chuyên ngànhTiếng Anh

Tên luận văn: Hát ru tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu đối chiếu.

Ngày và nơi bảo vệ: 6/3/2006; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Văn Vân.

Tiến sỹ:        

Hệ đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo: từ tháng 11/2009 đến tháng 1/2015

Nơi học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Chuyên ngànhTiếng Anh

Tên luận văn: Ẩn dụ trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận.

Ngày và nơi bảo vệ: 12/2/2005; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thơm

4. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ:

Tiếng Anh: IELTS 7.5

Tiếng Trung: B2

5. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

9/1998 – 8/2000

Trường THPT Nông Cống 2

Giáo viên

9/2000 – 10/2009

 

Trường Đại học Hồng Đức

Giáo viên

10/2009 – 2/2012

P.trưởng BM NN –VH-PPGD

2/2012 – nay

Phó trưởng khoa Ngoại ngữ

 

6. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

6.1. Các nghiên cứu đã và đang thực hiện:

 

No.

Tên đề tài

Năm bắt đầu/ Năm kết thúc

Cấp quản lý

Trách nhiệm cá nhân trong đề tài

1

Thực trạng học tập môn tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ đại học Hồng Đức và một số giải pháp .

2005 - 2007

Cơ sở

Thư ký

2

Ứng dụng phần mềm hot potatoes thiết kế hệ thống bài tập phát triển từ vựng theo định hướng TOEIC cho sinh viên không chuyên ngữ, đại học Hồng Đức. Đề tài khoa học cấp cơ sở.

2013- 2014

Cơ sở

Chủ nhiệm

 

6.2.Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Hát ru tiếng Anh và tiếng Việt – nhìn từ góc độ thể loại.

2008

Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức

2.

Tìm hiểu đặc điểm của hát ru tiếng Anh qua các kiểu chuyển tác (có liên hệ với tiếng Việt).

2008

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia. Hà Nội: Cục xuất bản. 

3.

Cách biểu đạt các ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt hiện đại.

2011

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia. Hà Nội: Cục xuất bản. 

4.

Một số hoạt động dạy học từ vựng tiếng Anh theo phương pháp dạy học giao tiếp hiện nay.  

2011

Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức

5.

Một số đề xuất đổi mới quản lý chất lượng đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh ở trường Đại học Hồng Đức nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, giai đoạn 2011- 2015.

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế (ISSN 1859 – 2368)

6.

 Ẩn dụ trong thơ

2012

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

7.

Ẩn dụ ý niệm về cuộc đời trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt.

2012

Tạp chí Ngôn ngữ

8.

Motivating Children to Learn Vocabulary in Classroom: Some Applicable Techniques.

2013

Hội thảo khoa học Quốc tế

9.

Ẩn dụ về nỗi buồn trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt

2014

Tạp chí ngôn ngữ

10.

Cập nhật chương trình dạy học tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

2015

Hội thảo khoa học Quốc gia

11.

Metaphors of time in English and Vietnamese lyric poems: A study from a cognitive approach

2015

CAMTESOL: Hội thảo khoa học quốc tế Cam-pu-chia

12.

Supporting students in translating literary works through designed exercises:
An idea in teaching English and American literature to English majors

2016

Hội thảo khoa học cấp liên trường

Tin liên quan