T.S. Trịnh Thị Thơm

9/29/2021 12:01:49 AM
T.S. Trịnh Thị Thơm (02/9/1968) - nguyên Trưởng Khoa Ngoại Ngữ - đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế từ tháng 7 năm 2019.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/trinh-thi-thom-20210531051730-e.jpg

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Ngành học:    Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 1990

2. Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:   Ngôn ngữ Anh                      Năm cấp bằng: 2002

      Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh                         Năm cấp bằng: 2016

      Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh: IELTS 6.5                                 Mức độ sử dụng: giao tiếp thành thạo      

Ngoại ngữ khác: Tiếng Nga                        Mức độ sử dụng: giao tiếp cơ bản.

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1995 - 1997

Trường CĐSP Thanh Hoá

Giảng viên                          

Từ 1997 - 2012

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên

Từ 2012 - Nay

Trường ĐH Hồng Đức

Giảng viên chính

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

STT

Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1

Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ sinh viên khối không chuyên ngữ học tốt môn Tiếng Anh theo chương trình đổi mới của BGD & ĐT ở trường ĐH Hồng Đức 

2006 - 2007

Cấp trường

Cộng tác viên

2

Nghiên cứu phương pháp hướng dẫn tự học các nhóm học phần thuộc khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn hóa & Phương pháp dạy học tiếng Anh cho sinh viên trường ĐH Hồng Đức theo phương thức đào tạo tín chỉ

2009 - 2010

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu cách diễn đạt tình yêu và lời tỏ tình trong văn hóa dân gian Anh, Việt

2010 - 2011

Cấp trường

Cộng tác viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Một số phương thức chuyển dịch hàm ý hội thoại từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Nghiên cứu dựa trên phát ngôn trích từ một số tác phẩm của Hemingway)

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

2014

2

Hàm ngôn quy ước và hàm ngôn hội thoại trong dịch thuật Anh – Việt

Tác giả

Tạp chí Giáo dục & Xã hội

2014

3

Một số phương thức chuyển dịch hàm ý quy ước từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Nghiên cứu dựa trên phát ngôn có hàm ý trong một số truyện ngắn của Hemingway)

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

2014

4

Hàm ngôn trong tiếng Việt và tiếng Anh

Tác giả

Tạp chí Giáo dục & Xã hội

2014

5

Vai trò của biểu thức tình thái trong chuyển dịch phát ngôn mang hàm ý phủ định từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ

2014

3. Các sách, giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Ngữ pháp căn bản tiếng Anh, Trình độ A

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Thanh Hóa

2016

2

Ngữ pháp căn bản tiếng Anh, Trình độ B

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Thanh Hóa

2016

 

Tin liên quan