Các Đề Tài NCKH Của Sv Khoa Ngoại Ngữ Năm Học 2019-2020

5/24/2021 10:08:36 AM

 DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SV KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2019-2020

TT

Tên đề tài

ĐD nhóm SV

GV hướng dẫn

  1.  

Khảo sát thực trạng dạy học tiếng Anh lớp 6 theo phương pháp dạy học dự án tại trường THCS Quang Trung

Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh

K39 -  CĐSP Anh

 

Th.S

Trịnh Thị Thu Hà

  1.  

Một số giải pháp nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất ngành SPTA trường đại học Hồng Đức

Nguyễn Diệu Mai

K20B - ĐHSP Anh

Th.S

Dư Thị Mai

  1.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghe hiểu của SV năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHHĐ

 

Ngô Thị Hoa

K20A -  ĐHSP Anh

Th.S

Lục Thị Mỹ Bình

  1.  

Đề xuất quy trình ứng dụng “Blended learning” nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường THPT Thiệu Hóa

Trương Thị Kiều Hưng

K20A - ĐHSP Anh

Th.S

Trịnh Cẳm Xuân

  1.  

Nghiên cứu lỗi phát âm của SV năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ - trường đại học Hồng Đức

Nguyễn Thị Huệ

K20A ĐHSP Anh

 

Th.S

Lê Thị Thanh Huyền

  1.  

Ứng dụng phần mềm 4D+ trong dạy học từ vựng cho trẻ em 3-5 tuổi tại trường mầm non song ngữ Talent Kids

Quản Thị Hoa

K20A - ĐHSP Anh

Th.S

Đặng Thị Nguyệt

  1.  

Ứng dụng của hoạt động thuyết trình nhóm trong việc phát triển kỹ năng nói của Sv không chuyên ngữ năm thứ 2 trường ĐHHĐ

Lê Thị Hồng Tuyết

K20B - ĐHSP Anh

Th.S

Lê Thị Hương C

 

 

Tin liên quan