Hội nghị CBVC & LĐ Khoa Ngoại Ngữ năm học 2021-2022

10/24/2021 1:41:22 AM
Ngày 18/10/2021, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị CBCV&LĐ năm học 2021-2022.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/hn2021-20211024013611-e.jpg

Tham dự hội nghị có toàn thể CBVC-LĐ Khoa Ngoại Ngữ. Hội nghị cũng trân trọng được đón đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền – Uỷ viên ban thường vụ công đoàn Trường Đại học Hồng Đức về tham dự.

Mở đầu hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Quyết - Trưởng khoa Ngoại Ngữ đã đọc “Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC & LĐ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của đơn vị”
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/3-20211024013610-e.jpg

Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều góp ý dự thảo báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC – LĐ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Nhà trường.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/5-20211024013615-e.jpg

Sau khi thông qua báo cáo, hội nghị đã tập trung đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận về tất cả các lĩnh vực công tác trong năm học 2020-2021 và đưa ra những đề nghị mang tính xây dựng cho năm học 2021-2022.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/6-20211024013612-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/8-20211024013612-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/7-20211024013614-e.jpg

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đ/c Trịnh Thị Thu Huyền – Uỷ viên ban thường vụ công đoàn Trường và những giải trình của Ban chủ tọa.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202110/Images/0-20211024013609-e.jpg

Cuối cùng, hội nghị đã thống nhất một số quyết nghị và bầu ra 16 đại biểu đi dự đại hội CBVC & LĐ cấp trường.

Quyết nghị về chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho năm học 2021 – 2022 như sau:

1. 100% đề cương chi tiết học phần được rà soát, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nội dung chương trình đào tạo.

2. 100% cán bộ giảng viên vượt định mức giờ dạy. 100% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH, 100% đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu đúng tiến độ. Khoa tổ chức 1 hội thảo cấp trường và 1 hội thảo cấp khoa.

3. Trong năm học khoa có 2 giảng viên đi nghiên cứu sinh.

4. Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến. Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Công đoàn: Vững mạnh, 100% đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong đó có 5% đoàn viên công đoàn xuất sắc được nhận giấy khen.  Liên chi đoàn: Được cờ thi đua của tỉnh đoàn. Hội sinh viên:  Được Tỉnh Hội tặng bằng khen.

5. Cá nhân: 100% đạt lao động tiên tiến. 15% CBVC đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

H.M.

Tin liên quan