Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

25/06/2021 12:49:34 SA
Ngày 23 tháng 6 năm 2021, tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Ngữ - Trường ĐH Hồng Đức.
Tham dự lễ bổ nhiệm có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện các phòng ban, đại diện các khoa đến chúc mừng cùng toàn thể giáo viên và đại diện sinh viên Khoa Ngoại Ngữ.
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/quyet-dinh-20210625124032-e.jpg
Tiến sĩ Hoàng Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường trao quyết định bổ nhiệm
cho tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh sinh ngày 01/11/1979, nguyên là phó trưởng Bộ môn Ngôn Ngữ - Văn Hóa và Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh - Khoa Ngoại Ngữ. Trong quá trình công tác, thầy luôn nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, được các đồng nghiệp, học viên và sinh viên yêu quý, kính trọng. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, thầy đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị khoa học cao. Trong công tác quản lý, thầy luôn là cánh tay đắc lực giúp đỡ Ban Lãnh Đạo Khoa trong nhiều công tác khác nhau.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa1-20210625124031-e.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quyết - Trưởng Khoa Ngoại Ngữ - đại diện Khoa
tặng hoa chúc mừng tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Ngữ trường ĐH Hồng Đức.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-3-20210625124034-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-6-20210625124036-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-7-20210625124034-e.jpg

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-5-20210625124033-e.jpg

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-2-20210625124030-e.jpg

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202106/Images/hoa-4-20210625124033-e.jpg

Đại diện các phòng ban, các khoa, bộ môn, liên chi đoàn Khoa tặng hoa chúc mừng 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh

BT. H.M.

Tin liên quan