ThS. Trịnh Thị Thu Hà

6/14/2021 8:07:25 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/trinh-thi-thu-ha-20210531113651-e.jpg

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hà                                  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 21/8/1987

Nơi sinh: TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Quê quán: Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                

Năm, nước nhận học vị: 2014/ Anh Quốc

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Ngôn ngữ - Văn hóa & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

                           Trường Đại học Hồng Đức - cơ sở 1, 565 Quang Trung, tp. Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ: 0967620180

Email:  trinhthithuha@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành học:    Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 2010

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh            
  • Năm cấp bằng: 2014

-    Nơi đào tạo: Đại học Anglia Ruskin, Vương quốc Anh

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Nhật               

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2015 - nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên                          

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Ứng dụng tính năng nhóm kín trong dạy học Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Đại Học Hồng Đức

Tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2015

2

Age-related decline in second language learning success

Tác giả

Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng Đức

2017

3

Kỹ năng tự kiểm tra đánh giá trong việc học ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Hồng Đức - Nhận thức và thực trạng.

Tác giả

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2019

 

Tin liên quan