Trường Đại học Hồng Đức mở mới 2 ngành học Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự nhiên

3/3/2022 7:38:50 AM
Theo Quyết định số 566 và 567 ngày 25/02/2022, Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã cho phép Nhà trường đào tạo 02 ngành mới là: Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ giáo viên thực hiện chương tình sách giáo khoa mới, Trường Đại học Hồng Đức đã tích cực chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện đảm bảo chất lượng để mở mới ngành đào tạo.

Ngày 25/02/2022, Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã ra quyết định cho phép Nhà trường đào tạo 02 ngành mới là: Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự nhiên theo quyết định số 566 và 567/QĐ-BGDĐT.

Ngành Sư phạm Tin học (tiếng Anh là Infomatics Teacher Education) là ngành đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Tin ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm Tin học của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam.

Sinh viên ngành Sư phạm Tin học được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên được trang bị kiến thức tâm lý học, giáo dục học và phương pháp dạy học Tin học để trở thành người giáo viên Tin học trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (tiếng anh là Natural Science Teacher Education) là ngành đào tạo giáo viên giảng dạy lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) tại các trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành học này được mở ra nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội về đội ngũ giáo viên có thể dạy học tích hợp; chương trình thường xuyên cập nhật, đảm bảo phù hợp với thực tế.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện việc giảng dạy các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học trái đất theo hướng tích hợp liên môn; đồng thời có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục.

Với 02 ngành mới này, nâng tổng số ngành đào tạo sư phạm của Nhà trường lên số 14 trong đó có 4 ngành đào tạo chất lượng cao và 1 ngành đào tạo cao đẳng Giáo dục Mầm non./.

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/1-20220303073750-e.jpg
Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202203/Images/2-20220303073750-e.jpg

 

Tin liên quan