ThS. Nguyễn Thị Ngọc

5/31/2021 11:39:05 PM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/nguyen-thi-ngoc-20210531113512-e.jpg

Họ và tên:                       Nguyễn Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:   15/06/1986

Quê quán:                   Trường Sơn – Nông Cống - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Trường Sơn–Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2015/Australia Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh Hóa.

Email: nguyenthingocnn@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Đại học Hồng Đức

Ngành học:    Sư phạm tiếng Anh; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2009.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: giáo dục; Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đại học RMIT - Australia;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh: IELTS 7.0

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

7/2011 - nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài NCKH đã và đang tham gia:

No.

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Sử dụng Portfolio trong dạy Kỹ năng Viết cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Hồng Đức

2015- 2016

Cơ sở

Cộng tác viên

2

Xây dựng hệ thống bài tập luyện kỹ năng dịch cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh – trường Đại học Hồng Đức theo thang nhận thức Bloom.

2016 - 2019

Cấp trường

Cộng tác viên

3

Ứng dụng phần mềm Freemind nhằm phát triển kỹ năng viết luận cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành sư phạm tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức

 

2017-2018

 

Cấp trường

Cộng tác viên

4

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

2017 - 2020

Cấp Tỉnh

Cộng tác viên

5

Biện pháp nâng cao trí nhớ ngắn hạn (short – term memory) trong dịch đuổi (consecutive interpretation) cho sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hồng Đức.

2020 - 2021

Cấp trường

Cộng tác viên

 

6.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

 

 

 

 

1.

Sử dụng các kênh thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động tự đánh giá giờ dạy của giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hồng Đức, Thạnh Hóa

2016

Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức

2

The implementation of problem-based learning in teaching English for non-major Students at Hongduc University in Thanhhoa Province, Vietnam

2017

Tạp chí Tiếng Anh – Trường ĐH Hồng Đức

3

Nâng cao hiệu quả việc rèn luyện kỹ năng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngữ thông qua hệ thống bài tập theo thang nhận thức Blooom

2019

Tạp chí khoa học, Đại học Hồng Đức

4

Thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá môn Kỹ năng thuyết trình.

2020

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tin liên quan