ThS. Lê Thị Hương (A) - P.Trưởng BM (phụ trách)

5/24/2022 9:41:16 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Media/2005_knn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/le-thi-huong-a-20210531051621-e.jpg

Họ và tên:                       Lê Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh:   11/11/1983

Quê quán:                        Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Nga Sơn – Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:             Thạc sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2013/Việt Nam Chức danh khoa học cao nhất:   Giảng viên

Chức vụ: Phó Bộ Môn Ngoại Ngữ Không Chuyên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Hồng Đức

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 03 – MBQH106 - phường Đông Sơn - TP. Thanh Hóa.

Điện thoại cơ quan: (84-37) 3911 417                        Điện thoại cá nhân: 0916.179.386

Email: lethihuongann@hdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:   

Hệ đào tạo:    Chính quy;

Nơi đào tạo:   Đại học Hà Nội

Ngành học:    Biên phiên dịch; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2005.

2. Sau đại học:        

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh; Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

            3. Ngoại Ngữ:

            1. Mức độ sử dụng: Tiếng Anh: IELTS 7.0

            2. Mức độ sử dụng: Tiếng Pháp: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

8/2005 – 7/2006

Doanh nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa

Nhân viên phòng R&D

8/2006 - nay

Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các đề tài NCKH đã và đang tham gia:

No.

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu phương pháp hướng dẫn tự học các nhóm học phần thuộc khối kiến thức ngôn ngữ - văn hóa và PPGD tiếng Anh cho sinh viên Đại học sư phạm tiếng Anh – trường Đại học Hồng Đức theo phương thức đào tạo tín chỉ.

2009 - 2011

Cấp trường

Cộng tác viên

2

Hành vi ngôn ngữ chào hỏi trong truyện ngắn Việt Nam hiện đại.

2013- 2014

Cấp trường

Cộng tác viên

3

Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo.

2015-2017

Cấp Tỉnh

Cộng tác viên

4

Xây dựng hệ thống bài tập luyện kỹ năng dịch cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh – trường Đại học Hồng Đức theo thang nhận thức Bloom.

2016 - 2019

Cấp trường

Cộng tác viên

5

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

2017 - 2020

Cấp Tỉnh

Cộng tác viên

6

Biện pháp nâng cao trí nhớ ngắn hạn (short – term memory) trong dịch đuổi (consecutive interpretation) cho sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Hồng Đức.

2020 - 2021

Cấp trường

Chủ đề tài

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT

Tên công trình

Năm công bố/ Số

Tên tạp chí/ Nhà xuất bản

1.

Sử dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

2011

Tạp chí giáo dục và xã hội

2.

Lời dẫn ý nghĩ nội tâm trực tiếp của nhân vật truyện ngắn Nam Cao.

2012

Tạp chí giáo dục

3.

Nghiên cứu thực nghiệm hướng dẫn sinh viên chuyên tiếng Anh trường Đại học Hồng Đức sử dụng các thủ thuật diễn đạt tương đương trong kỹ năng viết tiếng Anh.

2016

Tạp chí dạy và học ngày nay.

4

A discourse analysis of Barrack Obama’s speech on the war in Iraq.

2017

Tạp chí Tiếng Anh – Trường ĐH Hồng Đức

5

Gợi ý một số hình thức hướng dẫn tự học môn tiếng Anh kinh tế cho sinh viên chuyên ngữ ĐH Hồng Đức

2019

Tạp chí giáo dục và xã hội

6

Thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá môn Kỹ năng thuyết trình.

2020

Tạp chí giáo dục và xã hội

7

Sử dụng phần mềm ‘window movie maker” trong dạy học văn hóa Anh – Mỹ

2021

Tạp chí giáo dục và xã hội

Tin liên quan